<address id="v1x5h"></address>
    <form id="v1x5h"></form>
    
    

     <sub id="v1x5h"><progress id="v1x5h"><cite id="v1x5h"></cite></progress></sub>
      <sub id="v1x5h"></sub>

      <sub id="v1x5h"><meter id="v1x5h"><dfn id="v1x5h"></dfn></meter></sub>

      Nowy standard
      zdalnej kontroli i zdalnego wsparcia.

      Doskona?e rozwi?zanie typu wszystko w jednym. Kup lub uaktualnij ju? dzisiaj – albo pobierz za darmo do u?ytku prywatnego.

      Odkryj dlaczego ponad

      400 000 osób

      pobiera oprogramowanie TeamViewer ka?dego dnia

      Ponad 1,8 miliarda

      pod??czonych urz?dzeń

      Ponad 40 milionów

      sesji dziennie

      Rozwi?zania dla bezpiecznego i po??czonego z sieci? miejsca pracy

      TeamViewer to ?wiatowy numer 1 w zakresie technologii dost?pu zdalnego. Dzi?ki innowacjom i technologii oraz niezwykle szybkiej i bezpiecznej sieci globalnej sprawiamy, ?e ?wiat staje si? mniejszy i przecieramy szlaki w kierunku prawdziwie globalnego miejsca pracy.

      ?atwy & bezpieczny dost?p zdalny do pulpitu

      TeamViewer umo?liwia dost?p zdalny i kontrolowanie pulpitu komputerów i serwerów z dowolnego miejsca, w którym znajdujemy si? w zasi?gu sieci 3G lub szybszej. Taki dost?p jest bezproblemowy i ca?kowicie bezpieczny. Dowolny nowoczesny smartfon mo?e si? sta? Twoim miejscem pracy.

      PRZEKONAJ SI?

      Najpopularniejsze na ?wiecie rozwi?zanie do obs?ugi zdalnej

      Platforma TeamViewer obs?uguje ponad 20 milionów sesji obs?ugi ka?dego dnia. Dzi?ki szyfrowaniu 256Bit AES oraz centrom danych certyfikowanych w oparciu o ISO27001 obs?uga Twoich klientów & pracowników nigdy nie by?a prostsza i bezpieczniejsza. To tak, jakby? siedzia? tu? obok nich i zapewnia? pomoc dok?adnie w tym momencie, w którym jej najbardziej potrzebuj?.

      PRZEKONAJ SI?

      Wsparcie zdalne – z rozszerzon? rzeczywisto?ci? (AR)

      TeamViewer Pilot jest rozwi?zaniem z zakresu rozszerzonej rzeczywisto?ci, które umo?liwia radzenie sobie z problemami na miejscu – niezale?nie od tego, jak daleko jeste?. Asystuj zdalnie przebywaj?cemu na miejscu personelowi lub klientom podczas diagnostyki usterek, rozwi?zywania problemów, konfiguracji produktu i wiele wi?cej.
      Spraw, ?eby rozwi?zanie sta?o si? widoczne i otaguj obiekty. Dzi?ki temu, równocze?nie z Twoimi g?osowymi wskazówkami, na ekranie b?d? pojawia?y si? tak?e pomoce wizualne.

      Spróbuj sam

      Twoje bezpieczeństwo & prywatno??
      by?a dla nas zawsze priorytetowa

      Korzystaj z TeamViewer dla wsparcia urz?dzeń mobilnych.

      Oprogramowanie TeamViewer, jako jedyne na ca?ym ?wiecie, korzysta z technologii umo?liwiaj?cej dost?p do ekranu iOS NA ?YWO i kontrolowanie urz?dzenia z poziomu dowolnego komputera stacjonarnego lub urz?dzenia mobilnego. W podobny sposób mo?na równie? uzyska? dost?p do wszystkich urz?dzeń z systemem Android, co sprawia, ?e doskonale odnajdujemy si? w obs?udze pracowników BYOD lub te? pracowników du?ych organizacji wykorzystuj?cych wiele urz?dzeń.

      Remote control software connects multiple devices
      TeamViewer Pilot augmented reality support app

      Rozszerzona rzeczywisto?ci przesuwa granice zdalnego wsparcia.

      Rozszerzona rzeczywisto?? TeamViewer, TeamViewer Pilot, umo?liwia rozwi?zywanie problemów wykraczaj?cych poza ekran – niezale?nie od tego, jak daleko si? znajdujesz. Zobacz, co widzi Twój klient i zapewnij wizualne wskazówki, rysuj?c i pod?wietlaj?c rzeczywiste obiekty na ekranie. Pobierz aplikacj? TeamViewer Pilot i po??cz j? ze swoim klientem TeamViewer lub dowiedz si? w jaki sposób rozpocz??:

      Otrzymaj ekskluzywne oferty i najnowsze wiadomo?ci Subskrypcja newslettera
      www445544大众图库免费

         <address id="v1x5h"></address>
         <form id="v1x5h"></form>
         
         

          <sub id="v1x5h"><progress id="v1x5h"><cite id="v1x5h"></cite></progress></sub>
           <sub id="v1x5h"></sub>

           <sub id="v1x5h"><meter id="v1x5h"><dfn id="v1x5h"></dfn></meter></sub>

              <address id="v1x5h"></address>
              <form id="v1x5h"></form>
              
              

               <sub id="v1x5h"><progress id="v1x5h"><cite id="v1x5h"></cite></progress></sub>
                <sub id="v1x5h"></sub>

                <sub id="v1x5h"><meter id="v1x5h"><dfn id="v1x5h"></dfn></meter></sub>